Ön az Attentum Korlátolt Felelősségű Társaság (Attentum Kft. Cím: 2366 Kakucs, Rónay György utca 77.) www.attentum.hu (attentum.hu) domain név alatt található honlapjának Jogi-és Adatvédelmi Nyilatkozatát olvassa.

Kérjük az alábbiak figyelmes elolvasására és tudomásul vételére.

A honlap megnyitásával az alábbiakban felsorolt és ismertetett feltételekhez hozzájárul, azokat elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója a honlapnak.

A honlapot mindenki saját felelősségére használja.

A honlap bizonyos részei csak előzetes regisztráció után érhetőek el.

A honlap teljes egésze (szövegek, képek, grafikai elemek, szakmai anyagok, stb.) szerzői jogvédelem alá esik, így annak tartalmát kereskedelmi célokra másolni, sokszorosítani, módosítani, terjeszteni, nyilvánossághoz közvetíteni bármilyen módon, változatlan formában is tilos! Továbbá tilos belőle adatbázist létrehozni, a nyert információkból harmadik személy részére szolgáltatást nyújtani, azokkal tilos saját üzletszerű tevékenységet végezni, továbbá tilos oly módon használni, amely az Attentum Kft. jogait sérti vagy veszélyezteti.

A tartalomban található szakmai és egyéb metódusok, protokollok fokozott védelmet élveznek (vizsgálati- és szűrési lista struktúrája, tartalma és azok összeállítása, szakmai variációja is!), mely másolása, feldolgozása vagy felhasználása plágiumnak minősül. Ezen anyagok szerződés keretében csak és kizárólag megvásárolhatók. Egyéb felhasználás nem megengedett. Szellemi tulajdon, felhasználása jogi következményekkel jár.

A honlap látogatója felelős minden olyan kárért, amely a jogszerűtlen, a rendeltetésellenes vagy szerződésellenes használat következménye. A felhasználásra vonatkozó rendelkezések megsértése polgári jogi és büntetőjogi következményeket von maga után.

Kezességet vállalunk, hogy a honlapon található tartalom teljes mértékig összhangban van a hatályos jogszabályokban foglalt rendelkezésekkel, különös tekintettel a szellemi alkotásokra és az adatvédelemre vonatkozó jogszabályokra. Valamennyi, honlapon található adat nyilvános, bárki számára hozzáférhető, ezért annak megjelenítéséhez harmadik személy hozzájárulása nem szükséges.

A Honlapon megjelenő nevek, kifejezések, logók, képek, grafikák, elgondolások, adatok és információk szerzői jogi védelem alatt állnak, melyek jogosulatlan felhasználása jogszabályba ütközik.

A honlap harmadik személyek által üzemeltetett honlapokra mutató linkeket is tartalmazhat, amelyek tartalmáért az Attentum Kft. semmiféle felelősséget nem vállal.

Nem vállalunk felelősségét azokért a károkért, amelyek a Honlappal kapcsolatban, annak használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, vonal- vagy rendszerhibából, általa hordozott vírusból, vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása következtében keletkeztek.

Mindent megteszünk, hogy a honlapon található adatok és információk naprakészen álljanak rendelkezésére és pontosak, valamint hitelesek legyenek. A közölt információk kizárólag Magyarország területén érvényesek. Sem az adatok, sem a hírek, információk tartalmának pontosságával, módosulásával és valódiságával kapcsolatban semmilyen felelősséget nem vállalunk. Nagy körültekintéssel járunk el, azonban a közzétételből eredő esetlegesen bekövetkező károkért mindennemű felelősséget kizárunk.

A személyes adatkérés esetén a vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával jár el, minden esetben pontosan megadja az adatkérés célját, és a kapott adatokat csakis azon célból használja fel.

Fenntartjuk a jogot, hogy előzetes jelzés nélkül az azonosítóval és jelszóval biztosított hozzáféréssel elérhető szolgáltatásokat korlátozzuk, vagy indokolás nélkül megszüntessük.

A felhasználók adatainak biztonságos tárolásáért technikailag minden tőlünk elvárhatót megteszünk, adatkezelési alapelveinkkel az adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályokat maradéktalanul betartjuk, úgymint

  • Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI., illetve 2005. évi LIII. törvények
  • A személyes adatok kezelése vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa 1995. október 24-i 95/46/EK irányelv
  • Az információs önrendelkezésről és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
  • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
  • A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény

Az adatszolgáltatás önkéntes.

A honlap tartalma tájékoztató és ismeretterjesztő jellegűek, így nem adhatnak választ minden olyan kérdésre, amely egy adott betegséggel vagy más témával kapcsolatban felmerülhet, és főképp nem pótolhatják az orvosokkal, gyógyszerészekkel vagy más egészségügyi szakemberekkel való személyes találkozást, beszélgetést és gondos kivizsgálást és beavatkozásokat.

Ön a honlapot általában ingyenesen és anélkül látogathatja, hogy önmagáról bármilyen személyes adatot meg kellene adnia. A honlap egyes részeit regisztráció nélkül látogathatja, és az ott elérhető szolgáltatásokat ingyenesen veheti igénybe. A honlap meghatározott részeihez való hozzáférés azonban regisztrációhoz kötött.

A regisztráció során – önkéntesen, jogszabályi kötelezettség nélkül – személyes adatnak minősülő információkat is meg kell adni.

A regisztráció során tudomásunkra jutott személyes adatot biztonságosan tároljuk, azt semmilyen körülmények között nem tesszük – az Ön előzetes, kifejezett jóváhagyó hozzájárulása nélkül – harmadik személy számára hozzáférhetővé, kivéve, ha jogszabály ezt kötelezővé teszi.

Amennyiben személyes adatot nem kíván megadni, ne regisztráljon.

Ön bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, illetve kérheti annak helyesbítését, illetve törlését.

A honlap személyazonosságához nem kapcsolható statisztikai adatokat rögzíthet.

A betegek adatainak kezelését az Egészségügyről szóló 1997. évi CLIV tv. részletesen szabályozza. A törvényi és etikai előírásoknak az Attentum Kft. mindenben eleget tesz.

Az Attentum Kft. tevékenysége során kizárólag olyan személyes adatokat gyűjt és dolgoz fel, amelyeket Ön önkéntesen bocsát rendelkezésére. Ezen adatokra (különösen az alábbi adatokra: név, születési adatok, lakcím, telefonszám, e-mail cím, esetlegesen TAJ szám) az Ön részére nyújtott szolgáltatásaink biztosításához van szükségünk.

Adatai megadásával Ön kifejezetten hozzájárul a szolgáltatás érdekében történő felhasználásához. Az Attentum Kft. az adatokat a hatályos törvényi előírásoknak megfelelően csak addig tárolja, amíg az indokolt, vagy a vonatkozó jogszabályokban előírt,  illetve ameddig Ön az adatok kezeléséhez való hozzájárulást vissza nem vonja.

Az Attentum Kft. az Ön személyes adatait kizárólag abban az esetben adja át, továbbítja, illetve teszi nyilvánossá harmadik fél számára, ha erre jogszabály, hatóság vagy bíróság kötelezi, illetve a vizsgálatok, vagy kezelések elvégzéséhez az partnereinknek szükséges.

Milyen cookiekat használ az attentum.hu weboldal?

Google Analytics:

_utma; _utmb; _utmv; _utmz; _utmx – Név nélküli adatokat gyűjt arról, hogyan használják a Látogatók a weboldalt, ennek alapján lehet javítani a használhatóságot.

A weboldal a Google Inc. („Google”) Google Analytics rendszerét használja a látogatottságának elemzésére.

A cookie-ban rögzített, weboldal látogatottságára vonatkozó adatok (többek között a látogatás időpontjával és az Ön IP címével együtt) a Google USA szervereire kerülnek átvitelre és letárolásra. A Google arra használja ezeket az adatokat, hogy az Ön honlap-látogatási szokásait kiértékelje, jelentéseket állítson össze ezekről a további felek számára, valamint arra, hogy egyéb, a weboldallal és az internet használatával kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtson. A tárolt adatokról az alábbi oldalon talál bővebb információt: https://www.google.com/policies/technologies/cookies

Azon felhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics jelentést készítsen a látogatásukról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményt. Ez a kiegészítő arra utasítja a Google Analytics JavaScript-szkriptjeit (ga.js, analytics.js, and dc.js), hogy ne küldjenek látogatási információt a Google számára. Emellett azok a felhasználók, akik telepítették a letiltó böngészőbővítményt, a tartalmi kísérletekben sem vesznek részt.

Amennyiben szeretné tiltani az Analytics webes tevékenységét, kérjük keresse fel a Google Analytics letiltó oldalát (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout), és telepítse a kiegészítést a használt böngészőjéhez. A bővítmény telepítéséről és eltávolításáról további tájékoztatásért tekintse meg az adott böngészőhöz tartozó segédletet.

A Google Analytics sütikkel kapcsolatos további tudnivalók érdekében kérjük, kattintson ide.

WordPress:

A weboldal a wordpress weboldalmotort használja, a működéséhez technikai cookiekra van szükség.

Hogyan ellenőrizheti és hogyan tudja kikapcsolnia a sütiket a böngészőjében?

Minden modern böngésző engedélyezi a sütik beállításának a változtatását. A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak, hogy megakadályozza az automatikus elfogadást és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét, hogy szeretne vagy nem sütiket engedélyezni.

Felhívjuk figyelmét, hogy mivel a sütik célja weboldalunk használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése vagy lehetővé tétele, a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése által előfordulhat, hogy felhasználóink nem lesznek képesek weboldalunk funkcióinak teljes körű használatára, illetve hogy a weboldal a tervezettől eltérően fog működni böngészőjében.

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat:
– Google Chrome
– Firefox
– Internet Explorer 11
– Internet Explorer 10
– Safari

Az Ön számítógépét érintő sütik beállítását szabályozhatja böngészőjében, illetve a harmadik féltől származó sütikről és azok beállításairól az alábbi weboldalon tud tájékozódni: Ad Choices

Tárhelyszolgáltató adatai:

Név: Nextserver Kft
Honlap: nextserver.hu
Cím: 6722 Szeged, Mérey utca 12.
Adószám: 22797610-2-06

Kelt: Kakucs, 2016. november 20. (utolsó frissítés: 2018. május 25.)

Call Now Button