Kiemelten fontos számunkra adatainak biztonsága, ezért tájékoztatjuk, hogy az Attentum Kft. által üzemeltetett attentum.hu honlap  a 2018. május 25-én életbe lépő Európai Uniós GDPR rendeletet (AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)) követi.

A ránk bízott személyes adatokat maximális körültekintéssel, rendeletet betartva kezeljük. Az új GDPR rendeletet követve frissítettük Jogi nyilatkozatunkat.

Tájékozódjon a kapcsolódó ÁSZF-ről is.

Kategória: Hírek

Call Now Button